Nejčastější otázky

Kdo jsou naše dárkyně vajíček?

Našimi dárkyněmi vajíček jsou mladé ženy, které chtějí dobrovolně pomoci jiným párům k početí vlastní rodiny. Bývají jimi například maminky na mateřské dovolené.
 

Co se stane, když nebudu vhodnou dárkyní?

Důvodů, proč byste se mohla stát nevhodnou dárkyní, může být mnoho. Jedním z nich bývá ochrana zdraví samotné dárkyně. Lékař Vám osobně a podrobně vysvětlí příčinu a doporučí případná opatření.
 

Dozví se příjemkyně vajíček, kdo jsem?

Zákony podporují anonymitu dárkyň i příjemkyň vajíček. Stejně jako zůstávají anonymní dárci spermií i jejich příjemci, tak i dárkyně vajíček a jejich příjemkyně mají právo na naprostou anonymitu.
 

Budu muset zůstat na klinice po odběru vajíček přes noc? 

Zůstávat přes noc na klinice po odběru vajíček není standardní postup. Proces darování vajíček probíhá vždy ambulantně a dárkyně tak může na doporučení lékaře opustit kliniku už po 2 hodinách.
 

Získám za darování peníze?

Dárkyně vajíček nejsou odměňovány za samotné dárcovství, avšak je jim poskytnuta finanční kompenzace za vynaložený čas a náklady spojené s darováním. Finanční suma ve výši až 22.000,- Kč je dárkyním předána v den odběru vajíček.
 

Mohu darovat vajíčka opakovaně?

Ano, darovat vajíčka lze opakovaně. Dárkyně, u kterých proběhlo bezproblémové dárcovství, a dobře reagovaly na stimulaci, jsou vítány k dalšímu dárcovství. Výsledky každého dárcovství jsou posouzeny lékařem.
 

Jak probíhá stimulace a odběr vajíček?

Pro darování Vašich vajíček je potřeba provést stimulaci vaječníků. Stimulace je prováděna na základě lékařem naordinovaného stimulačního plánu. Trvá zhruba 10 dnů, kdy si sama dárkyně denně aplikuje stimulační lék pomocí injekčního pera. Přibližně kolem šestého dne je dárkyni lékařem provedeno ultrazvukové vyšetření, které ukáže, jak na stimulaci reaguje. Poté může být přesně naplánován odběr vajíček. 
 
Odběr vajíček probíhá v určeném termínu za celkové krátkodobé anestezie, při které Vám během 10 až 15 minut provedou odběr přes pochvu pomocí velmi tenké jehly.
 

Mohu darovat vajíčka, pokud užívám antikoncepci?

Ano, hormonální antikoncepce, jako jsou tablety, náplasti, nitroděložní tělísko nebo kroužky, Vám nijak nebrání v dárcovství. Výjimkou jsou ženy, které si aplikují hormonální injekci Depo-Provery nebo mají implantován Norplant. V takovém případě je nutné vyčkat na odeznění jejich účinků.
 

Nebudou mi vajíčka chybět, až budu chtít sama otěhotnět?

Ne, při procesu darování vajíček jsou zvolena ta vajíčka, jež Vaše tělo uvolňuje v rozmezí 20-30 vajíček za každý měsíc, a jež by podlehla samovolnému zániku. Žádná dosud publikovaná vědecká práce nepotvrzuje vliv dárcovství na budoucí plodnost dárkyně. Důkazem je i fakt, že již v minulosti darovalo vajíčka několik mladých maminek, které se po dárcovství znovu staly maminkou.
 

Jaká jsou rizika darování vajíček?

Rizika bohužel nelze vyloučit v žádném medicínském postupu. Rizika při darování vajíček jsou však nepatrná. Mohou jimi být například nezávažné zarudnutí kůže či mírná bolestivost v místě vpichu stimulačních injekcí.
 
Zřídkakdy mohou být rizika větší. Tato souvisí s nadměrnou stimulací (hyperstimulační syndrom), která se projevuje nepředvídatelnou reakcí vaječníků. Abychom takové riziko snížili na minimum, jsou používány stimulační protokoly.
 
Další méně častou, ale možnou komplikací může být zanesení infekce při odběru vajíček nebo krvácení krátce po odběru. 
 

Co cítí většina dárkyň po odběru vajíček?

Mírná bolest a tlak v podbřišku ihned po odběru jsou zcela normálním jevem, který ale do 2 až 3 hodin odeznívá. Po dárcovství se může objevit i slabé špinění, napětí v prsou či drobné změny nálady. Většina dárkyň však žádné problémy nepociťuje.
 
Každé dárkyni je přesto v den odběru doporučován klidový režim, přičemž následující den je již možné se vrátit ke svým každodenním činnostem s výjimkou cestování do zahraničí, které je lépe odložit.
 

Jaké genetické vyšetření mi bude provedeno?

Genetická vyšetření, která jsou dárkyním prováděna, posuzují počet a strukturu chromozomů a testují přenašečství cystické fibrózy. Dále bývá vyšetření doplněno o testy Fragilního X chromosomu, jehož přítomnost může u potomků přenašečů způsobovat defekt intelektu.
 

Na jaké pohlavně přenosné choroby mi budou provedeny testy?

Testy jsou dárkyním vajíček prováděny ke zjištění přenosu HIV (HIV1 a HIV2), žloutenky typu B a C, Syphyllis a dalších méně známých pohlavně přenosných chorob.
 

Bolí darování vajíček?

Samotný odběr vajíček je bezbolestný, jelikož je prováděn za celkové anestezie. Po zákroku se může objevit mírná bolest bez nutnosti užití léků na útlum bolesti. Ze zkušeností z již provedených odběrů lze zhodnotit dárcovství jako bezbolestný proces.
 

Mohu v průběhu darování otěhotnět?

V době odběru vajíček je žena velmi plodná, proto je u dárkyně otěhotnění teoreticky možné. Používaný protokol a následný odběr sice riziko otěhotnění snižují, ale i přesto je každá dárkyně poučena o vhodnosti ochrany před nežádoucím otěhotněním a upozorněna na možnost vícečetné gravidity.
 

Kdo dostane moje vajíčka?

Příjemkyněmi vajíček jsou ženy, které produkují nekvalitní nebo žádná vajíčka, a jejich jedinou možností k založení vlastní rodiny je adopce nebo právě darované vajíčko. Volba darovaného vajíčka je obvykle šťastnějším řešením pro matku, která tak může mít od počátečního vývoje plodu ten nejbližší kontakt s dítětem.